Skip to content back to nav
 
 

Skolefritidsordning

Fodboldhold - drenge 5 - 6 år

Skolefritidsordning (SFO) er et frivilligt tilbud til børn i 0. - 3. klasse.

Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til børn fra 0. - 3. klasse og alle børn kan optages i SFO på den skole de er indskrevet.
Indmeldelse kan ske fra dag til dag - og der er ingen venteliste.

Ind- og udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning med NemID.
Udmeldelse skal ske med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned.  

Få oplyst takster om SFO området her.

Forældrebetaling

  • Forældrebetalingen udgør for 2019 1829,00 kr. pr. måned, og forfalder månedsvis forud
    Ved overflytning fra dagtilbud til SFO, vil du modtage en opkrævning. 
    OBS. Vær opmærksom på, at opkrævningen sendes digitalt til din e-boks, eller som elektronisk indbetalingskort i din netbank.