Skip to content back to nav
 
 

Læseklasser

_DSC4464.jpg

Læseklasserne på Boesagerskolen er et kommunalt undervisningstilbud til elever med specifikke læse- og skrivevanskeligheder.

Vi kan oprette læseklasser fra 4. - 9. klassetrin.
Der oprettes i skoleåret 2019/20 følgende læseklasser:
• 7. klasse
• 8. klasse
• 9. klasse
Der er plads til 6 elever pr. klasse. 
Visitation
Visitation sker via elevens egen distriktsskole gennem kommunes centrale visitationsudvalg.
I læseklasserne evalueres der løbende og revisiteres for et år ad gangen.
 
Undervisning
Der undervises i alle fag i alle læseklasser, med hovedvægt på læsning og skrivning. 
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov, hvorfor det er helt almindeligt, at eleverne i den samme klasse arbejder med hvert sit materiale og bliver undervist på hver sin måde.
Lektier læses så vidt muligt i skoletiden.
 
Samarbejdsklasse
Alle elever bliver tilknyttet en samarbejdsklasse på årgangen svarende til deres alder. 
Eleverne i læseklassen læser et antal timer i samarbejdsklassen. Som udgangspunkt læses klassens tid samt de praktisk/musiske fag sammen med samarbejdsklassen.
 
It
I alle klasselokaler er der skærme til fremvisning af undervisningens indhold.
Alle elever medbringer eller får stillet en computer til rådighed.
De nationale test
Læseklassernes elever deltager også i de obligatoriske nationale test. De får læst alle tekster op via IntoWords, og de får mulighed for at få forlænget tid til testene, hvis de har behov for det. Alle forældre får skriftligt besked om testenes resultater, når disse er klar. 
Afgangsprøve
Alle elever får mulighed for at gå til afgangsprøve efter 9. klasse i de fag, der afholdes prøve i.
Der tildeles forlænget tid og brug af IntoWords efter gældende regler.
Trivsel
Vi lægger stor vægt på en ordentlig tone eleverne indbyrdes og mellem elever og lærere. Skolen har en antimobbestrategi, og i læseklasserækken accepterer vi hverken drilleri eller mobning - overhovedet. Alle har krav på en tryg hverdag og på at gå i en skole, hvor det er rart at komme.
Transport
Forældrene kan søge Egedal Kommune om transport.
Vores forventninger
Lærerne holder jævnligt kontakt med hjemmene, og der holdes møder mellem skole og hjem, når der er behov for det. Derudover holdes to årlige forældremøder for klassens forældre. Vi lægger stor vægt på et gensidigt forpligtende skole/hjem-samarbejde og ser åbenhed, dialog, tillid og respekt som nødvendige forudsætninger for det gode samarbejde.
Vi forventer, at forældrene deltager i møder og samtaler og i de sociale arrangementer, der laves i læseklassen/samarbejdsklassen. 
Vi forventer, at eleverne møder til tiden med pakket skoletaske, laver de aftalte lektier og deltager aktivt i alle de fag, der står på skemaet. Det er forældrenes ansvar, at deres børn passer skolegangen og møder undervisningsparate til alle lektioner. 
Kontakt
Læseklasserækken tilbyder følgende kontaktmuligheder udover elevens lærere.
 
Afdelingsleder Peter Jensen
Tlf. 72598203
PeterJensen@egekom.dk 

 

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort