Skip to content back to nav
 
 

Skolens historie

1977

Der var engang....

Indtil 1959 var der fire små skoler i kommunen. De lå i Ledøje, Smørumovre, Smørumnedre og Hove. Disse små skoler blev nedlagt, og alle eleverne blev samlet i en ny skole, som blev bygget midt mellem Smørumovre og Ledøje. Denne nye skole hed oprindelig "Centralskolen", men skiftede senere navn til "Søagerskolen". Den havde 6 klasselokaler til de 7 klasser, som skolen bestod af. Der var ansat 6 lærere ved skolen, og der var halvandet hundrede elever.

Der gik ikke mange år, før skolen var for lille, og i 1963 blev resten af "den gamle fløj" samt tværbygningen  bygget. Skolen havde allerede da 13 klasser og ca. to hundrede og halvtreds elever.

I slutningen af 60'erne flyttede mange til kommunen, og for at klare elevtilgangen blev der bygget 7 klasselokaler og et håndgerningslokale på skolens sportsplads.

Søagerskolens  faglokaler var bygget til en syvklasset landsbyskole, og det gav problemer, især da skolen fik en realafdeling. Men heldigvis gik byrådet ind for, at vor skole skulle udvides og moderniseres, så den kom på højde med kommunens øvrige skoler. Denne ombygning var færdig i efteråret 1978.

I 2002 blev skolen atter ombygget. Denne gang for at tilgodese et ønske om at styrke samarbejdet mellem skole og SFO. Der blev bygget 2 nye klasseværelser, eller "basislokaler", som det nu skulle hedde, kontor til SFO-lederen samt personalerum til SFO pædagogerne. Herudover blev klasseværelserne i indskolingsafdelingen renoveret og udvidet med grupperum, garderobe og køkkenunit - til anvendelse såvel i skole- som SFO-tid. Den gamle gymnastiksal, "Tumlesalen" blev ombygget - og omdøbt til "Torvet, og endelig fik vi nye faglokaler til henholdsvis sløjd, billedkunst og musik.

F.L. Fauk (skolens inspektør 1963 - 1988)

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort

Afdeling Søagerskolen

Råbrovej 20

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort