Skip to content back to nav
 
 

Trafikforhold ved Søagerskolen

Trafik

2015 blev året, hvor der blev lyttet til behovet for bedre p-forhold med henblik på afsætning af elever til bl.a. indskolingen.

Det er glædeligt at projektet nu nærmer sig sin afslutning, så vi kan få sikker færdsel for 
alle om morgenen og om eftermiddagen. 
På Råbrovej er der nu lavet plads til forbikørsel ved indkørsel til skolens P-plads, så nu 
kan trafikken glide selvom en bil venter på venstresvingsmulighed ind på p-pladsen. 
Langs den dobbeltrettede cykelsti på Råbrovej opsættes et sikkerhedshegn, hvilket betyder,
at der ikke længere kan standses på Råbrovej. 
Der kommer bom ind til den lille skolegård, så området igen kan anvendes som sikker 
skolegård. P-pladsen ved børnehaven og skolen er nu færdiganlagt. Der opsættes formel 
skiltning med 'Parking forbudt' i Kys-og-Kør felterne ved børnehaven og ved 
gymnastiksalen.
 
Der er lavet en lille fliserampe, så handicaptilgængeligheden lettes og 
dermed også varelevering. Rampen er ved den store låge ved Exitten. Op til juleferien var 
det var dejligt at se så mange børn blive sat af i Kys-og-Kør, som netop er stedet, hvor 
der blot standses og kysses farvel. Det får trafikken til at glide og børnene til at vokse med
ansvaret om selv at gå i skole.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort

Afdeling Søagerskolen

Råbrovej 20

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort