Skip to content back to nav
 
 

Næsten ingen PCB i skoler og børnehaver

Sundt klima

Egedal kommune har nu afsluttet de to omfattende PCB-screeninger af 36 skoler og daginstitutioner. Kun på Boesagerskolen i Smørum har prøver vist et mindre PCB-niveau, der ligger lige over Sundhedsstyrelsens nedre grænseværdi. Der er ikke akut sundhedsfare, men behov for at reducere niveauet

05-11-2014

Nyhed skrevet af Frederik Roed 05-11-2014

I august måned begyndte Egedal Kommune med hjælp fra DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S en omfattende screening af 36 skoler og daginstitutioner, opført fra 1950 til 1986, der potentielt kunne være forurenet med for meget PCB i indeklimaet.

Nu viser en samlet opgørelse, at alle de undersøgte skoler og daginstitutioner - på nær en enkelt - har en koncentration på under 300 nanogram PCB/m3 luft i indeklimaet, hvilket ifølge Sundhedsstyrelsen ikke udgør en forhøjet helbredsrisiko.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at 10-20 procent af bygningerne typisk har for høje niveauer af PCB, så vi er selvfølgelig meget lettede over, at PCB-niveauerne på vores skoler og daginstitutioner i Egedal har vist sig at være så lave, at det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke udgør en forøget helbredsrisiko, siger formand for Planudvalget, Ib Sørensen.

Håndværkere skal fjerne PCB på Boesagerskolen

Kun på Boesagerskolen i Smørum har prøverne vist et mindre PCB-niveau, der ligger over Sundhedsstyrelsens nedre grænseværdi.
Styrelsen vurderer i sine anbefalinger, at der ikke er en akut sundhedsfare for børn og voksne ved et PCB-niveau på mellem 300 og 3.000 nanogram pr m3 luft i indeklimaet, men at det muligvis kan give sundhedsskader på lang sigt, hvis man opholder sig længe i lokalerne.

På Boesagerskolen er der fire steder konkret målt 390, 330, 340 og 680 nanogram PCB pr. m3 luft i indeklimaet.
Luftprøverne på Boesagerskolen er blevet suppleret med materialeprøver, der viser at PCB'en primært gemmer sig i gamle fugematerialer i den fløj, hvor hovedindgangen, lærerværelse og faglokalerne er placeret, men også i mindre omfang andre steder på skolen.

- Der er ingen akutte sundhedsproblemer på skolen, men ud fra et forsigtighedsprincip følger vi naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at reducere PCB-niveauet. Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge, hvordan vi håndværkermæssigt bedst reducerer PCB-niveauet på skolen så hurtigt som muligt, så vi kommer ned under styrelsens nedre grænseværdier, siger projektleder Niels Erik Farik.

I de kommende uger og i begyndelsen af 2015 vil yderligere 29 kommunale bygninger blive PCB screenet på samme vis som på skolerne og daginstitutionerne.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort