Skip to content back to nav
 
 

Delebørn – hele børn

Distriktsskole Smørum har valgt at indgå i projekt ’Delebørn – hele børn’ udformet af Center for Familieudvikling og støttet af Egmont Fonden, hvor der her er fokus på skilsmisser.

21-12-2015


En tredjedel af alle børn i Danmark oplever, inden de er fyldt 18 år, at deres mor og far går fra hinanden. For mange børn og unge er bruddet i familien forbundet med sorg og mange tanker. Som en del af projektet har flere af skolens fagfolk, lærere og pædagoger, gennemført en børnegruppeleder-uddannelse afholdt af Center for Familieudvikling.

Vi tilbyder derfor børn med skilte forældre at deltage i en samtalegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrene i samme situation. Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud. Der er ikke tale om terapi, men vi ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv og give dem konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, som de går og tumler med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i børnehøjde. At møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at børnene ikke føler sig 'alene', 'forkerte' eller 'unormale'. Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at børnegruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre - hverken skoleleder eller forældre. Deltagelse i samtalegrupperne er gratis, og det er et frivilligt tilbud, som man kun deltager i, hvis man har lyst. Planen er, at børnegrupperne mødes 8 gange på skolen i skoletiden. Hver gruppesamling varer 1,5 time.

I kan læse mere om Center for Familieudvikling, som er ansvarlig for projekt 'Delebørn - hele børn' på www.familieudvikling.dk. Status på nuværende tidspunkt:

Vi har haft 2 gruppeforløb på nuværende tidspunkt, et i foråret samt et i efteråret 2015. Afd. Balsmoseskolen har i begge deres forløb haft 8 børn med fra mellemtrinet, afd. Søagerskolen har i første forløb haft 12 børn fra 3., 4. og 5. klasse. I andet forløb har de haft 6 børn fra 7. klasse og endelig har afd. Boesagerskolen i første forløb haft 12 børn og i andet forløb 10 deltagende børn. Begge forløb var med børn fra 4.-6. klasse.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort