Skip to content back to nav
 
 

Fritagelse for undervisning

Fritagelsesreglen – ved elevs fritagelse for undervisningen i op til 3 dage.

21-12-2015

Der kan - på grund af særlige begivenheder i familien m.v. - gives tilladelse til, at en elev holder ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage. Vi henstiller til, at ferie så vidt muligt afholdes i skoleferierne.

Skolen vil forholde sig til elevens eventuelle tidligere fravær, sammenholdt med det fravær fra undervisningen som en imødekommelse vil indebære. I den forbindelse kan skolen fraråde det ønskede planlagte fravær. I perioden, hvor eleven er fraværende, overtager forældrene ansvaret for undervisningen. Forældre skal være indforstået med at længerevarende fravær fra skolen, kan have konsekvenser for deres barns indlæring. Klassens lærere kan give anvisning på, hvor langt man regner med, at klassen vil være i deres materialer/bøger - men det er ikke et krav.

Fritagelse for undervisningen kan efter forudgående anmodning bevilges af faglæreren for en enkelt time, og af klasselæreren op til 3 dage. Se i øvrigt særskilt vejledning på intra.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort