Skip to content back to nav
 
 

Læringsplatform

Alle landets skoler skal inden udgangen af 2017 have samlet deres it-løsninger under den paraply, der kaldes for brugerportalen.

19-05-2015

"Ideen er, at der skal være én indgang til den digitale skole. Altså en indgang til digitale læremidler, til de forskellige planlægningsværktøjer og til kommunikationen lærerne imellem og kommunikationen med eleverne, forældrene og ledelsen".

"Lærerne kan forvente at få en digital understøttelse af blandt andet elevens læringsproces, idet det pædagogiske personale vil kunne gå ind og følge elevens fremskridt og give feedback løbende og struktureret. Derudover vil forældrene kunne kigge med. De vil få bedre mulighed for at støtte deres barn i læringsprocessen, når de ved, hvad deres barn arbejder med

I Egedal Kommune har vi valgt elevplansværktøjet Vokal fra udbyderen KMD, men dette er blot et af elementerne i den nye læringsplatform. Læringsplatformen skal bl.a. kunne håndtere:

 • integration med elevplaner, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever
   
 • give adgang til information om læring, trivsel og fravær gennem elevplanen, test- og prøveresultater og trivselsmålinger (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere)
   
 • kunne danne grundlag for tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb samt kunne gemme og dele læringsforløb både lokalt og nationalt
   
 • kunne håndtere et samarbejde med elever/team om læringsforløb
   
 • kunne integreres med Fælles Mål og elevens mål udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål (brugere skal kunne se, bruge og producere ud fra Fælles Mål og elevens mål)
   
 • give adgang til inspiration, materialer mv. fra vidensportaler og lignende systemer
   
 • give adgang til at brugerne kan se, bruge og producere vha. digitale læremidler og andre globale medier, it- værktøjer.

Ledelsen skal desuden have adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner samt aggregeret information hvor det eksisterer. Forældre skal have adgang til egne børns forløb, læringsmål, produkter og elevplan. Vi er i skrivende stund ved at sondere markedet for den bedste udbyder af  resterende værktøjer der indgår i læringsplatformen.

 

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort