Skip to content back to nav
 
 

Sygefravær

Første halvdel af dette skoleår har vi haft et væsentligt større sygefravær end normalt.

Nyhed skrevet af Peter Kilmose|09-05-2015

Vi har i perioder været oppe på 10 - 12 % hvilket selvsagt er problematisk for enhver arbejdsplads, men i særdeleshed for en skole hvor børnenes faste lærer/pædagog er savnet. Vi har på skolen arbejdet intensivt med at finde løsninger til at nedbringe fraværet. Senest er der desuden aftalt et fælles administrationsgrundlag mellem Danmarks Lærerforening og Kommunens skolevæsen. Aftalen indebærer at tilstræbe et loft på 26 undervisningslektioner for lærerne og min. 8 timers forberedelse ugentligt i sammenhængende blokke af min. 1,5 time. Fra 1. januar 2015 - april 2015 ligger skolens sygefravær på 4,6%, hvilket betyder at vi ikke er i mål men at vi er på vej den rigtige vej.

En skole med mange børn samlet er en væsentlig udfordring i forhold til at arbejde med sygefravær. Børn smitter hinanden og personalet og specielt har vi oplevet en stigende tendens til at børn møder i skole og må ringes hjem i løbet af dagen, det man kunne kalde "Panodilbørn". Ikke bare er det svært at kunne koncentrere sig for det enkelte barn hvis ikke man er helt rask, men man smitter også kammerater og personalet med et højere sygefravær til følge.

Der skal herfor lyde en opfordring til ikke at sende syge børn i skole.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort