Skip to content back to nav
 
 

Elevplaner og skole-hjem samtaler

Dialog 2

Formen for elevplan og skole/hjem samtalen er under udvikling i forhold til arbejdet med læringsmål, og den er ikke endeligt på plads endnu.

03-11-2015


I alle de nye løsninger vi prøver at finde undervejs i implementeringen af de mange ændringer i skolen, lægger vi til grund af disse skal give mening. Det er ikke altid lige nemt at ændre måder at gøre ting på, så alle oplever det lige meningsfuldt. Ikke desto mindre er det vores intention at gøre det lidt bedre hele tiden.
Skolens pædagogiske personale samarbejder om at udarbejde elevplanen for deres fælles elever og om at gennemføre skole/hjemsamtalen. Hvilke medarbejdere og hvor mange der deltager i afvikling af selve skole/hjem samtalen aftales i personaleteamet i forhold til at fastholde en meningsgivende samtale med fokus på elev og hjem. Meget taler for at afprøve samtaler med deltagelse af færre medarbejdere for at bruge tiden rigtigt.
I dette skoleår tager vi udgangspunkt i dels det faglige og dels det sociale område med henblik på at styrke hjemmets indblik i både et fagligt og socialt blik på elevens skolegang.

Der kan indenfor det faglige område for eksempel tages udgangspunkt i et konkret gennemført emne, eller der kan ses mere overordnet på den enkelte elev, ud fra de tre grundspørgsmål:

  • Hvad skal jeg lære?
  • Hvor langt er jeg kommet?
  • Hvad er mit næste skridt?

Dette er spørgsmål som jeres børn mødes med i undervisningen, og som i med fordel kan tale med jeres børn om derhjemme. Elevplanen har bevæget sig fra at være et statisk dokument til at blive opdateret og dermed anvendt dynamisk igennem året, i takt med at vi alle bruger opmærksomhed på forløb, evaluering og selvevaluering i elevplanen.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort