Skip to content back to nav
 
 

Julehilsen fra Distriktsskole Smørum!

Kære alle elever og forældre - så kom Julen til Smørum igen.

Nyhed skrevet af Peter Kilmose|20-12-2016


Julen repræsenterer for mig fred og tid til eftertænksomhed, ofte i samvær med familien. Jeg håber at I alle, i julen, får slappet af og får tid sammen med i jeres familier, det er jer vel undt. For nogle er julen en stressende tid, for andre er den ren afslapning og hygge. For børnene er julen selvfølgeligt noget helt særligt, hvilket også har været at se på afdelingerne i december måned. Både voksne og børn har, trods vejret, "julet" for fuld skrue. 

I har, alle som en, været med til at bringe vores skole hen hvor den er i dag og det kan vi godt være stolte af. Efter flere år med store ændringer for vilkår og rammer for det at lave skole, præsterer skolen over kommune og landsgennemsnit på afgangsprøveniveau. Selv når vi korrigerer for forældregruppens socioøkonomiske baggrund, ligger vi overordnet set højt. Inden for naturfagsområdet har skolen et udviklingspotentiale som ligger lige for. Når vi kigger på om eleverne trives med at gå i vores skole får skolen en positiv vurdering med et gennemsnit på lige under 4 ud af 5 mulige. Der er dog plads til forbedring på specifikt ro og orden. Elever, medarbejdere og bestyrelse har været med til at sætte mål for en bedre score på disse punkter, som også bliver synlige for jer i klasselokalerne efter Jul.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at orientere jer om forestående justeringer i ledelsen.

Eftersom Peter Kilmose har opsagt sin stilling som distriktsskoleleder og har sidste dag d. 13. januar 2017, konstitueres vicedistriktsskoleleder Charlotte Brandt i stillingen som distriktsskoleleder indtil stillingen forventes besat pr. 1.4.2017. Det betyder at afdelingsleder  Bjarne Oppelstrup konstitueres i Charlottes stilling som pædagogisk daglig leder på Afd. Søagerskolen. Der konstitueres ligeledes i Bjarnes stilling, som afdelingsleder på Søagerskolen, men denne konstituering er ikke på plads dags dato.

Susanne Teilman har opsagt sin stilling som pædagogisk daglig leder på afd. Balsmoseskolen, med henblik på pensionering, med udgangen af marts måned 2017. Som det ser ud nu forventes det, at der konstitueres i stillingen til der ansættes en ny pædagogisk daglig leder på Afd. Balsmoseskolen.

På SFO Firkløveren er Maja Sambleben konstitueret i stillingen som afdelingsleder indtil 30. juni 2017. Herefter genansættes der ikke i denne stilling. Ovenstående ændringer sikrer at der er kompetent ledelsesmæssig dækning i hele distriktsskolen, indtil vacante stillinger igen er besat.

Tak for en fantastisk tid sammen med Jer og alle jeres børn på Distriktsskole Smørum.

Jeg ønsker Jer og skolen alt det bedste i tiden fremover.

Her på falderebet kommer et sidste budskab til alle hjem hvor Julen råder og som kun Peter Plys kan sige det: "Hvordan staver man til kærlighed" spurgte Grisling. "Man staver det ikke… man føler det" svarede Peter Plys.

På vegne af Distriktsskolens medarbejdere og ledelse ønskes alle elever og forældre god jul og godt nytår. 

Peter Kilmose

Distriktsskoleleder.

 

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort