Skip to content back to nav
 
 

Hilsen fra Peter Kilmose

13-01-2017

Kære forældre og elever,

Så oprandt dagen hvor jeg siger farvel og tak for tilliden og samarbejdet i de forgangne 3 år.

I det nye år arbejdes der efter en 3-årig strategiplan, der tager afsæt i skolens mission, vision og 3 visionstemaer: Høj faglighed, Trivsel & fællesskab og Robusthed.

Det er med til at skabe lidt ro om skolen, assisteret af en ambitiøs bestyrelse der bakker ledere og medarbejdere op i at gøre en forskel hver dag.

Eleverne bliver omdrejningspunktet for målene, der alle bliver synlige i klasselokalerne.

Folkeskolereformen indeholder mange gode elementer, men også en ny diskurs om skolen og skolens medarbejdere  -  dette er det min oplevelse at vi har arbejdet professionelt og målrettet med.  Oven i dette har vi reorganiseret en ny skole

fra bunden med nye formelle og uformelle strukturer, en ny ledergruppe og et nyt sekretariat. Det har været nødvendigt at tænke kreativt og finde løsninger, også hvor de var vanskelige at få øje på.  

Vi har i dag en solid platform som afsæt for drift og udvikling af skolen, som min afløser i samarbejde med personale, elever, forældre og bestyrelse kan tage afsæt i.

Jeg ønsker jer alle alt det bedste fremover.

Med venlig hilsen

Peter Kilmose

Distriktsskoleleder.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort