Skip to content back to nav
 
 

Rapport om nye læringsfællesskaber

Børnene i Egedal har brug for nyrenoverede skoler til både leg og læring.

29-08-2018

I foråret blev udarbejdet en analyse af det eksterne konsulentfirma Brøndum og Fliess. Denne analyse var en del af et projekt, hvor skolernes fysiske rammer skal ses i sammenhæng med et fælles mål om at øge elevernes trivsel, læring og udvikling og skal understøtte, at alle børn kan blive så dygtige, som de kan.

For at fremtidssikre og kunne udvikle gode læringsmiljøer for daginstitutioner og skoler, er det nødvendigt at have et fokus på multifunktionelle kvadratmetre og de fysiske rammer, fordi bl.a. skolerne har et vedligeholdelses efterslæb på ca. 468 mio. kr. Der er derfor behov for at se anderledes på brugen af vores kommunale kvadratmeter, således at vi sikrer, at kommunens ressourcer anvendes mest optimalt og størst mulig effekt sikres.

Den 28. maj var omkring 110 forældre, elever, pædagoger, lærere og politikere samlet til en workshop. Her kom der mange idéer og løsningsforslag til, hvordan skolerne i Egedal kan indrettes bedre og mere fleksibelt i fremtiden på færre kvadratmeter.

Udgangspunktet for workshoppen var udarbejdelsen af en analyse fra konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess, der skulle se nærmere på, hvilke skolebygninger der bedst egner sig til at indrette nye og bedre rammer for børnene.

Nu har Brøndum & Fliess arbejdet videre med alle input fra workshoppen og set på børneuniverser, geografi, bygninger og økonomi. Det hele er samlet i en rapport på 62 sider, der beskriver forskellige scenarier for, hvordan Egedal Kommune kan skabe nye inspirerende læringsmiljøer, som i højere grad styrker børnenes læring, trivsel og udvikling.

Rapporten er i dag blevet offentliggjort. I kan læse den her:

http://www.egedalkommune.dk/rapport2018

Konkrete spørgsmål kan rettes til den daglige ledelse på skolerne.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort