Skip to content back to nav
 
 

Strejke og lockout

Hvis den varslede strejke og lockout bliver en realitet kan det betyde, at store velfærdsområder lukker ned i Egedal Kommune under konflikten.

16-03-2018
Hvis de faglige organisationer og stat, regioner og kommuner ikke kan blive enige om en ny
overenskomst inden den nuværende udløber d. 31. marts kan vi risikere en omfattende
strejke og lockout i Egedal Kommune.
Hvornår rammer strejke/lockout?
De faglige organisationer har varslet, at strejken går i gang d. 4. april og Kommunernes
Landsforening (KL) har varslet, at lockouten går i gang d. 10. april, men det er ikke sikkert,
at konflikten træder i kraft på disse datoer. Parterne mødes i øjeblikket hos Forligsmanden,
der forsøger at mægle. Forligsmanden kan vælge at udsætte strejken og lockouten i
2 gange 14 dage, dvs. 28 dage i alt, hvis hun mener, at der er mulighed for at parterne
kan mødes om en aftale. Når udsættelsen udløber, går der igen fem dage før
strejke/lockout træder i kraft.

Hvor rammer strejke?
Hvis strejken bliver en realitet i Egedal Kommune vil bibliotekerne i Smørum og Ølstykke
højst sandsynligt lukke. Borgerservice vil også blive påvirket ved, at man ikke kan få
fornyet sit pas under konflikten. Dagvagter, samt aften og nattevagter i hjemmeplejen
bliver berørt, men vi kender endnu ikke omfanget. Der vil blive oprettet nødberedskaber
for de borgere, der har behov.

Hvor rammer lockout?
KL har varslet lockout af omkring halvdelen af alle ansatte i kommunerne og det gælder
også for Egedal Kommune. Indtil nu kender vi kun omfanget af lockouten på et meget
overordnet niveau. Ifølge KL vil størstedelen af skoler og daginstitutioner være omfattet,
men specialtilbud vil stort set være undtaget. Ældreområdet og en række områder på
sundheds-, handicap- og socialområdet er undtaget samt vitale områder som
affaldshåndtering, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og
beredskaber. KL har lavet følgende oversigt over omfanget of lockoutede medarbejdere.

• 86 % af medarbejderne på dagtilbud
• 86 % af medarbejderne på undervisningsområdet
• 73 % af medarbejderne på Administration
• 65 % af medarbejderne på Teknik og Service
• 3 % af medarbejderne på området for ældre, sundhed, social og handicap

Hvad er et nødberedskab?
Under både strejke og lockout skal der oprettes nødberedskab for arbejdsområder, der
er livsvigtige eller som er påkrævet for at undgå mén på helbred eller førlighed eller
som forhindrer økonomisk skade, der ikke står mål med konflikten. Egedal Kommune
kan ikke selv bestemme, hvilke nødberedskaber, der skal oprettes - det er en
forhandling mellem de faglige organisationer og KL. Så snart de faglige organisationer og
KL er blevet enige, kan Egedal Kommune få et overblik over hvilke nødberedskaber, der
kan oprettes i Egedal Kommune.

Hvornår ved vi mere?
Alle kommuner er nu i gang med at nærlæse de 57 lockoutvarsler fra KL til de faglige
organisationer. Det tager tid, at finde ud af hvilke medarbejdere, der er omfattet af
lockouten og hvilke medarbejdere, der ikke er. Vi arbejder på højtryk for at finde ud af
præcis hvilke områder, der bliver omfattet af lockout, men vi er først klar med
oplysningerne lige inden påske eller efter påske.

Alle berørte borgere vil få besked.
Det er muligt at finde nyheder om strejke og lockout på Egedal Kommunes hjemmeside via følgende link:
http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2018/marts/strejke-og-lockout-i-egedal-kommune

 

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort