Skip to content back to nav
 
 

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. I Egedal Kommune deltager politikere i skolebestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen godkender skolens budget efter indstilling fra skolens leder, inden for den af Byrådet fastlagte ramme, herunder godkendelse af skolens brug af undervisningsmidler.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole, og skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, der forelægges af Byrådet.

Der afholdes forskudt valg til skolebestyrelsen for forældrerepræsentanter hvert 2. år - næste gang i 2022.

 

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort