Skip to content back to nav
 
 

Forældreråd og
kontaktforældre

Forældrerådene er et vigtigt led i forældresamarbejdet på skolen.

Et forældreråd repræsenterer klassens forældre og er bindeleddet mellem klassens forældre og klassens lærere/pædagoger og klassens forældre og skolen.

Et forældreråd skal være med til at sikre det sociale miljø i klassen.

Et forældreråd består af 3-5 forældrevalgte forældre, som er valgt for et år ad gangen.

Klasselæreren/pædagogen er mødeleder og indkalder til en række møder med dagsorden. Møderne holdes på skolen. Arbejdsmøder kan holdes andre steder og uden lærerdeltagelse.

Der vælges en kontaktperson som bindeled til skolen.

Følgende områder ligger indenfor forældrerådets samarbejde med lærerne:

  • Klassearrangementer
  • Skolearrangementer
  • Forældremødernes form og indhold
  • Igangsætning af temamøder om f.eks. afholdelse af fødselsdage-sengetider-pubertet-lommepenge-alkohol og andre rusmidler-lektier
  • Sidste skoledag


Følgende områder ligger udenfor forældrerådssamarbejdet:

  • Problemomtale af enkelt elever
  • Problemomtale af ansatte

Emner af en sådan karakter bedes rettet direkte til de involverede parter, forældre, lærer eller ledelse.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort