Skip to content back to nav
 
 

Indsatsområder og samarbejdsplaner

_DSC4507.jpg

Med udgangspunkt i folkeskolereformen, Egedal Kommunes skolepolitiske mål og den nye skolestruktur arbejder vi løbende med forskellige tiltag der gør os i stand til at lave en god skole og en god arbejdsplads.

Nogle af skolens indsatsområder er fremkommet fælleskommunalt og politisk, herunder:

  • Den inkluderende skole
  • Den sundhedsfremmende skole

Andre tager sit udgangspunkt i den nye skolereform, herunder:

  • Den åbne skole
  • Den samarbejdende skole

Skolen igangsætter desuden en ny praksis der tager afsæt i afgrænsede projekter i partnerskab og anvender laboratorietilgangen.

Retning og tydelighed - en strategi.

Skolen er under konstant forandring og indflydelse udefra i disse år. Det er et vilkår, vi er reguleret af nationale og lokale politiske dagsordener, rammebetingelser og ressourcetildelinger.

Men der er også mange der har og skal have en holdning til skolen og arbejdet omkring elevernes dygtiggørelse socialt og fagligt.

Vi har gjort os de første erfaringer med at skabe den nye folkeskole i lyset af reform  og strukturel sammenlægning. Det har været en tid præget af stor frustration, mindre involvering og eksplosion i kompleksitet.

Ikke desto mindre kan vi glæde os over at, Skolen præsterer over kommune- og landsgennemsnit på karakterer i de bundne prøvefag.

Medarbejdere og ledere er meget ambitiøse på skolens vegne, og skolen har en markant positiv undervisningseffekt - korrigeret for socioøkonomisk reference og ikke mindst har skolen en interesseret forældregruppe med ressourcer, og tilsvarende dygtige elever.

Vi ønsker at have et øje for fremtidens krav til kompetencer, der sætter eleverne i stand til at udforske og skabe et meningsfyldt liv.

Strategiplanen  tjener formålet at kvalificere og fokusere arbejdet med skolens udvikling med et 3-årigt sigte. Men helt afgørende er også sikringen af at, alle skolens væsentligste interessenter , inviteres ind i arbejdet med kontinuerlig skoleudvikling med retning og tydelighed.

Strategiplanen bliver dermed et internt arbejdsredskab hvor vi fokuserer og samler indsatser og ambition over tid.

Udviklingen af Distriktsskolen  skal ske ud fra vision og mål i denne plan, og skolens ressourcer skal understøtte dette. Det er altså med udgangspunkt i denne plan, at skolens samlede ressourcer prioriteres, således at personalets arbejdstid, skolens undervisningsmidler, de pædagogiske materialer i SFO og uddannelsesmidlerne anvendes for at opnå de mål, der er sat.

Mål for de enkelte visionstemaer i  første halvår af 2017 kan aflæses i alle klasselokaler og på plakaterne som kommer til at ligge nedenfor.

Mission vision - figurer

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort

Afdeling Søagerskolen

Råbrovej 20

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort