Skip to content back to nav
 
 

Antimobbestrategi

2014 - Antimobbestrategi

Vi tolererer ikke mobning.
Læs om vores antimobbestrategi og vores digitale antimobbestrategi

Antimobbestrategi 2018

Mobning definerer vi som systematisk forfølgelse og krænkelse af en person, der ikke kan trække sig. Mobning bør ikke forveksles med drilleri, der defineres som hhv. godmodigt drilleri, hvor begge parter opfatter kontakten som positiv, og generende drilleri, hvor den ene part opfatter kontakten som negativ.

Konflikter derimod definerer vi som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Konflikter skal ikke undgås, men håndteres så problemerne løses og de gode relationer bevares.

Skolen ser med stor alvor, på fænomenet mobning. Skolebestyrelsen og det nye elevråd skal forholde sig til en strategi for at håndtere fænomenet, men på nuværende tidspunkt gør vi bl.a.:

 • fokuserer på det positive i elevernes og forældrenes indsats og samvær.
 • er opmærksomme på alle elevers trivsel.
 • formulerer sociale mål i årsplaner og elevplaner.
 • taler om trivsel på klasseniveau og på forældremøder.
 • taler om trivsel på individniveau ved lærer/elev-samtaler og skole/hjem-samtaler.
 • holder drenge-/pigemøder efter behov.
 • opfordrer forældrene til at danne trivsels-/spisegrupper.
 • har "Store-ven-ordning" på 0. og 5. årgang.
 • afholder forebyggende kurser i social træning i indskolingen og på mellemtrinnet.
 • deltager i Skolernes nationale trivselsdag hvert år første fredag i marts.
 • Bruger skolemægling i samarbejde med AKT og SSP (kommunalt samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og politi). 
 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort