Skip to content back to nav
 
 

Værdier og læring

_DSC4397.jpg

Distriktsskole Smørum er en organisation i bevægelse.


Vi vil noget andet og mere. Vi gør ikke bare mere af det samme. Vi vil have mere af det, der virker. Skolen skaber fremtiden og fremtiden skaber skolen. Smørum Skole har som mål, at alle på skolen møder og oplever glæden ved at være i et fagligt miljø præget af tryghed, tolerance og engagement. Skolens udvikling er en kontinuerlig proces.

Mission

Alle skal blive så dygtige som de kan!

Distriktsskole Smørum skaber rammerne og forudsætningerne for, at den enkelte elev kan udfylde sit potentiale. Skolen bidrager med et trygt, udforskende og udfordrende læringsmiljø, hvor eleverne forventes at- og vejledes til, at tage ansvar for egen og andres læring.

Skolen samarbejder med forældrene om at understøtte den enkelte og fællesskabet.

Vision

Skolen bygger på et fundament af høj faglighed, fællesskab & trivsel og robusthed.

På vores skole løfter alle sig til at udfylde deres fulde potentiale, uanset fagligt og socialt udgangspunkt. Læring og progression kommer af bevidste og reflekterede valg.

Skolen tiltrækker og fastholder de bedst kvalificerede medarbejdere. Vi stræber efter at være det foretrukne skolevalg for distriktets borgere og en foretrukken samarbejdspartner for det lokale fritids-, kultur- og erhvervsliv.

Læring:

Vi arbejder anerkendende med barnet og tager udgangspunkt i dets styrkesider og stiller krav til den enkelte. Vi tror på at trivsel lever i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse, og at det kreative miljø er vejen til en spændende og samarbejdende skole med høj faglighed der giver mening.

Læringsgrundlaget har til formål at synliggøre og kvalificere arbejdet med børnenes læring og beskrive de rammer som læring foregår i. Arbejdet med læringsgrundlaget er en dynamisk proces, hvor ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse gennem dialog og gensidig refleksion løbende forholder sig til, hvordan læringsgrundlaget realiseres i hverdagen.

Mangfoldighed i det pædagogiske miljø samt forskellige tilgange til den enkelte er med til at stimulere barnets nysgerrighed og give det lyst til at lære, samt give det mulighed for fordybelse og refleksion.

Barnet involveres gradvist i egne læringsmål- og processer i samarbejde med personalet, men det er personalet, der sætter rammerne og har ansvaret.

Vi arbejder med en tydelighed i forskellige evalueringsredskaber i form af f.eks. elevplaner, tests og dialog-metoder. Vi opbygger en fælles evalueringskultur, så skolen skaber de bedste læringsprocesser til gavn for barnet. Personalet skal besidde de nødvendige kvalifikationer og kompetencer og til stadighed modtage nødvendig kompetenceudvikling, så læringen er funderet i en høj faglighed.

I det daglige arbejder vi bl.a. med:

Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, projektarbejde, værkstedsundervisning, holddelinger i klassen og på tværs af årgangen, kortere kurser for en eller flere, temadage, faguger og ekskursioner.

Samarbejde: Barnet lærer at indgå i forpligtende samarbejder og fællesskaber gennem forskellige relationer og læringsformer. Derigennem kommer det til at kende sig selv både som enkeltindivid og som en del af en social sammenhæng. Personalet arbejder forpligtende og systematisk sammen i team, så der skabes sammenhæng og merværdi for hele børnegruppen på årgangen og for det enkelte barn.

Undervisningen organiseres bl.a. som

Elevpatruljer, Makkerpar, Storevenner, varieret organisering af undervisningen, periodevis holddeling på tværs af årgange og undervisningssteder, aktionslæring, Peer education, lejrskoler, ture, og koloni, skolerejser, udvekslinger osv.

Klassen er udgangs- og omdrejningspunkt og den trygge, overskuelige ramme for barnets dagligdag i undervisningen og i fritiden. Hver klasse har sine egne primære voksne og eget lokale.

Med baggrund i klassen møder barnet varierede læringsformer med mulighed for at benytte forskellige læringsmiljøer i såvel klassen, som i skolens og nærområdets øvrige læringsmiljøer.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort