Skip to content back to nav
 
 

Åben skole

2014 - Åben skole

Partnerskab

Skolen inviterer anderledes og utraditionelle samarbejdspartnere ind i skolens laboratorieprojekter. Der vil forekomme flere og flere af disse partnerskaber i den nære fremtid.

Dannelses- og uddannelsesopgaven udvikles i et ambitiøst forældre/skol- samarbejde, der udnytter samarbejdets iboende muligheder for at alle kan blive så dygtige, de kan.

Inddragelse af fritidslivet, foreninger og erhvervsliv

Vores elever skal inspireres og motiveres af ildsjæle og videnspersoner fra fritids-, kultur- og erhvervsliv.

Distriktsskole Smørum skal i dialog og partnerskab med områdets virksomheder kunne give eleven udfordringer og skabe læring, som fremmer et fagligt løft, socialt fællesskab og forståelse for omverdenen. Elever motiveres af virkeligheden. Med udgangspunkt i, at elever lærer på forskellige måder er det vigtigt, at skolerne formår at motivere eleverne i undervisningen. Med inddragelse af fritids- kultur- og erhvervslivet fremmes elevernes kendskab til og ageren i samfundet samtidig med, at undervisningen gøres interessant og motiverende.

Fritidslivet og erhvervslivet inddrages i skoledagen. De kan udfylde ekspertroller der, hvor der er mulighed for at bidrage til undervisningen. Det skal ske for at nå en faglig fordybelse og bringe virkeligheden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden.

I udskolingen inddrages erhvervslivet m.m. som opgavegivere til elever, som arbejder med løsning af opgaver, der stilles af f.eks. lokale virksomheder. For de store årgange kan der arrangeres produktionsmoduler ind i skolen.

Organisering af samarbejdet med fritidslivet, foreningslivet og erhvervslivet

Forankringen er essentiel, ved inddragelse af fritidslivet, foreninger og erhvervsliv i læringstilbuddet. Pædagogisk Læringscenter (PLC) forventes at indtage en central rolle i dette og der kan afsættes økonomi i budgettet der særskilt supporterer inddragelse af de nævnte aktører i den understøttende undervisning. Samarbejde mellem lærere, pædagoger og erhvervslivet skal, i den forbindelse særskilt prioriteres og systematiseres.

Samarbejdet formaliseres og udvikles, forventeligt gennem PLC, som partnerskaber. Eller gennem konkrete aftaler mellem skolen og den pågældende forening/virksomhed.

Aktiviteter med fritidslivet, erhvervslivet og musikskolen kan lægges i ydertimerne af dagen eller som fagligt understøttende funktioner i fagundervisningen.

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort