Skip to content back to nav
 
 

Samarbejdsaftale Kina

Kina2.png

Distriktsskole Smørum har indgået en aftale med Wuxi Guangqin Middle School i Wuxi i Kina, som en del af Bycirkel-samarbejdet i kommunen. Formålet med aftalen er, at give et kulturelt og menneskeligt indblik i og konkret viden om en kultur, som er meget ulig vores egen, for at øge elevernes internationale udsyn og viden om et land, der får større og større betydning på den internationale scene.

Wuxi Guangquin Junior Middle School

Er en offentlig skole med ca. 550 elever fra 5.-9. klasse, beliggende i byområde i Wuxi. De fleste af eleverne bor i et område relativt tæt på skolen.

Samarbejdsaftalen træder i kraft til september 2014 og indeholder forskellige elementer for samarbejde mellem lærere, klasser og elever i Wuxi og Smørum. Samarbejdssproget er engelsk. For at samarbejdsaftalen kan gøres konkret og holdbar er den personlige kontakt mellem lærere i Kina og Smørum vigtig. Derfor er et af elementerne i aftalen også udvekslingsbesøg for lærere og måske på sigt mellem elever.

Nedenfor ses de enkelte elementer

Udveksling af lærere:

Der er hvert år mulighed for udvekslingsbesøg i Wuxi og genbesøg af tilsvarende antal lærere fra Wuxi. Udgangspunktet er privat indkvartering hos hinanden.

Konkret vil der være mulighed for et antal interesserede Smørumlæreres besøg i Wuxi i efteråret 2014 i forbindelse med Wuxi´s "Learning Expo" - en stor uddannelsesmesse på skolerne med forskellige workshops. Her kan den personlige kontakt etableres, så selve samarbejdsprogrammet får bedst muligt afsæt. Tidspunktet for besøget er slutningen af oktober og begyndelsen af november.

Kommunikationskontakt mellem lærere:

Der skal via email eller brev aftales konkrete emner for udvalgte klassers kontakt. Denne klassekontakt skal aftales helt konkret og skal mindst være to gange pr. skoleår. Kontakten etableres via ledelsen, men skal så foregå på lærerniveau efterfølgende.

Klassekontakt på 5.-8. klasse:

Det er hensigten, at klassekontakten følger klasserne gennem flere år.

Klassekontakten kan starte på 5. klassetrin og følge med til skolegangen slutter, men også andre klassetrin vil have mulighed for at etablere denne kontakt fra næste skoleår.

Projekt på 8. klassetrin:

Der er aftalt, at 8. klasse (én eller flere fra Smørum Skole) indgår i et konkret projekt med udveksling af projekter indenfor kategorierne "digte", "litteratur" og "tekniske opfindelser". Samarbejdet om projektet skal starte til september.

Overordnede principper for samarbejdet:

  1. a. Respekt og værdighed overfor det andet land
    b. Respektere det andet lands interesser ved besøg
    c. Overholde det andet lands love og reglerne på den anden skole.
  2. Landenes politikere og landenes politik er ikke en del af indholdet i kommunikationen og samarbejdet.
  3. Respekt for hinandens personlighed, nationale vaner og praksis uden indblanding i hinandens privatliv.
  4. Vær venlig, ærlig og lad være med at nedgøre eller foragte hinanden.

 

 
 
Afdeling Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Henriette Andersen

Se på kort

Afdeling Boesagerskolen

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort

Afdeling Søagerskolen

Råbrovej 20

2765 Smørum

Tlf: 7259 9000

Pædagogisk daglig leder:

Anne-Margit Bjerglund Lassen

Se på kort